TOEKOMSTBESTENDIG WERK

De mismatch op de Utrechtse arbeidsmarkt groeit. Niet iedereen kan meekomen, of voldoen aan de snel veranderende eisen die hun beroep stelt. Veel mensen maken zich zorgen of ze straks nog werk hebben. Terwijl er voldoende werk is en zelfs een groot tekort aan arbeidskrachten in specifieke sectoren. Technologische vernieuwing versnelt deze ‘virtuele’ afstand tot de arbeidsmarkt, ook bij mensen die al werk hebben. Daarnaast sluiten de competenties en vaardigheden van een flink deel van de beroepsbevolking onvoldoende aan op het werk van de toekomst. Maar wat is nu precies dat werk van de toekomst? En hoe groot is de kans op werk?

Kansberoepen in de ICT

Middelbaar beroepsniveau / gespecialiseerd vakmanschap

 • Ict-servicedeskmedewerkers

Hoger / wetenschappelijk beroepsniveau

 • BI specialisten, data analisten, data scientists
 • Software consultants ERP / CRM
 • Applicatie-, systeem- en functioneel beheerders
 • Datawarehouse ontwikkelaars
 • Database administrators
 • Netwerkbeheerders
 • Specialisten technische infrastructuur en netwerkengineers
 • Architecten ict, systeemontwikkelaars
 • Programmeurs / developers specifieke talen (o.a. .NET, java, C#, PHP, javascript)
 • Security specialisten
 • Software testers, testmanagers
 • Webdevelopers (backend/technisch)
 • GEO / GIS specialisten (geografisch informatiesysteem)

De kans op werk verschilt van beroep tot beroep. Dat heeft te maken met het aantal vacatures, maar ook met het aantal mensen dat op zoek is naar dezelfde soort baan. Sommige beroepen bieden voldoende tot goede kans op werk, de zogeheten kansberoepen. Sommige beroepen bieden een zeer goede kans op werk, omdat er weinig geschikte kandidaten zijn voor bepaalde vacatures, dit zijn krapteberoepen ofwel beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. 

Op de ‘Inspiratiekaart bij- en omscholing via het mbo’ hierboven, staan per kansrijk beroep de passende mbo-opleidingen en -certificaten. Professionals kunnen de kaart gebruiken bij het adviseren over de inzet van om- en bijscholing. De voorbeelden zijn niet uitputtend, maar bedoeld ter inspiratie.