TEL MEE MET TAAL

Tel mee met Taal verstrekt subsidies voor activiteiten gericht op het verbeteren van taal- en digitale vaardigheden van werknemers. Met de subsidie kan je als werkgever je medewerkers scholing aanbieden gericht op de verbetering van deze basisvaardigheden. Zo kan je bijvoorbeeld jouw chauffeurs leren omgaan met digitale ritinformatie op een tablet.

Wie kunnen er subsidie aanvragen?

Scholen, werkgevers, bibliotheken en andere organisaties kunnen in 2024 subsidie aanvragen om laaggeletterdheid te verminderen en voorkomen en digitale vaardigheden te verbeteren. De aanvraagperiode begint op 1 januari 2024 en loop tot 29 februari 2024.

Beschikbare bedragen

De beschikbare bedragen voor 2024 zijn:
Er is een maximumbedrag van 125.000 euro per aanvraag.
Het maximale bedrag per werknemer is 1.500 euro (bij ouders 600 euro).
Als werkgever betaal je een eigen bijdrage, Tel mee met Taal vergoedt 67% van de kosten. 

Voordelen

Het investeren in basisvaardigheden op de werkvloer, zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden, heeft diverse voordelen. Dit geldt niet alleen voor de werknemers zelf, maar ook voor jou als werkgever. Het leidt tot minder fouten op de werkvloer, vermindert werkstress en verzuim. Bovendien krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen ze zelfstandiger werken. Veel werkgevers die hebben geïnvesteerd in taalcursussen op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.
Inzet van technologie en medewerkers die digitaalvaardig zijn helpen de bedrijfsprocessen optimaliseren en de kans op fouten verkleinen.

VOORWAARDEN

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing met als doel de verbetering van de taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheden van je werknemers. Dit geldt ook voor zzp'ers die voor jouw bedrijf werken, evenals andere werknemers met wie je een minder langdurige arbeidsrelatie hebt, bijvoorbeeld tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk.

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of deze een migratieachtergrond heeft. Bovendien kun je de subsidie gebruiken voor één of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

Bekijk hier de beschikbare tests om dit te bepalen.        

Extra uitleg over de voorwaarden? Lees verder op de website van de subsidieverstrekker of neem contact op voor gratis advies.