home / nieuws / Mkb, realiseer je welk potentieel je al in huis hebt en leid deze mensen verder op in ICT

Mkb, realiseer je welk potentieel je al in huis hebt en leid deze mensen verder op in ICT

14 februari 2022

“Alles is ICT. Het is niet meer zo dat alleen de ICT afdeling zich ermee bezighoudt. Iedereen heeft ermee te maken. Soms kunnen mensen nog wat extra bagage gebruiken. Dat kan goed met een praktische deeltijdopleiding. Ons streven is om werkende mensen op te leiden in ICT met 100% subsidie. En dat is vaak ook mogelijk”. Zo komt André Veelders, projectleider van ICCU, snel tot de kern. Aanvullingen heeft hij ook: over ICCU, data en het potentieel dat je hebt als mkb’er. 

 

ICT-beroepen voor niet ICT’ers
“Eigenlijk zijn er nooit voldoende ICT’ers. Daarom moet je je op een andere stroom mensen richten. Dat doet ICCU, het IT-Career Centre Utrecht. We willen in de regio Utrecht mensen aan het werk helpen in de ICT. De kandidaten zijn daarbij niet ICT’ers, maar bijvoorbeeld journalisten, werktuigbouwers en ook juristen. We geven deze mensen persoonlijke begeleiding. Wat vind je leuk, wat past bij je? Want een programmeur is echt iets anders dan een IT-architect, business analist, beheerder of tester”. 

 

Opleidingen op verschillende niveaus
“Alle opleidingen die we aanbieden zijn in samenwerking met  NOVI Hogeschool, ROC Midden-Nederland en  Hogeschool Utrecht. Er zijn dan ook veel verschillende opleidingen. Van mbo tot masterniveau. Allemaal zijn ze in deeltijd en geschikt om naast het werk te volgen. 
De masteropleiding van Hogeschool Utrecht wordt via ICCU gegeven in losse masterclasses van 3 maanden. In 3 tot 9 maanden heb je zo al heel veel kennis opgedaan. Ook zijn er opleidingen die vooral op vrij- en zaterdagen gegeven worden. En om mensen echt van nul naar heel veel kennis te krijgen hebben we met  NOVI Hogeschool een mooie, langere opleiding. Die duurt 20 weken en wordt gegeven in praktische bootcamps. Afhankelijk van wie een werknemer is, zoeken we samen een geschikte opleiding. Daarbij kunnen we natuurlijk ook de werkgever betrekken”.

 

Breng je ICT behoefte en potentie van je mensen in kaart
“Je hoeft echt geen ICT-bedrijf te zijn om je mensen op te leiden in ICT. Ieder bedrijf heeft wel een ICT behoefte. Bij ICCU zijn we op dit moment bezig met een mkb scan. Daarmee breng je in kaart wat je ICT-behoefte precies is, wat je in huis hebt aan mensen. En dan zie je waar de mogelijkheden liggen. Het is heel waardevol om de potentie te gebruiken van de mensen die er al zijn”.

 

Data om sneller en slimmer te werken
“Inmiddels hebben we vanuit ICCU sinds 24 september 153 kandidaten gesproken en hebben zich al 18 mensen ingeschreven voor een opleiding. Dat gaat niet alleen om mensen uit het mkb, maar wel voor een belangrijk deel. We zien op dit moment binnen het mkb een grote behoefte aan mensen die met data kunnen werken. Mensen die data analyseren over klanten of productieprocessen bijvoorbeeld. Met deze analyses kun je sneller en slimmer werken. En uiteindelijk kun je met data ook voorspellingen doen, die waardevol zijn voor je bedrijf. Om wat voor beroepen het dan gaat? Denk aan data-analisten en data-stewards”.

 

Realiseer wat je in huis hebt
“Ik kan het niet genoeg benadrukken: realiseer wat je in huis hebt aan mensen en gebruik die potentie. Die mensen kun je – met subsidie - opleiden naar een hoger niveau. Je eigen mensen willen dat waarschijnlijk ook graag. Zo was er laatst iemand die al jaren werkte in de financiële wereld. Die vond werken met data erg interessant, maar het financiële aspect niet meer. Hij doet nu een bootcamp van NOVI en heeft al contact met mkb-bedrijven over zijn verdere carrière”.

 

U-TECH mkb loket 
“ICCU werkt via werknemers, en samen met werkgevers. We staan natuurlijk in nauw contact met het U-TECH mkb loket. Als een werkgever van een kandidaat subsidie voor een opleiding kan krijgen, verwijzen we door”.