MIJN CYBERWEERBARE ZAAK

Cyberveiligheid is essentieel in deze digitale tijd. Veel bedrijven, groot en klein, lopen risico's online. Als je een klein bedrijf of zzp'er bent en financiële steun nodig hebt, kijk dan naar 'Mijn Cyberweerbare Zaak'. Ze bieden specifieke hulp voor jouw situatie.

Tijdelijk gesloten, waarschijnlijk eind 2024 weer open

Wie kunnen er subsidie aanvragen?

Mijn Cyberweerbare Zaak is er voor ondernemers die:

staan ingeschreven bij KVK;
maximaal 50 werknemers hebben; en
minder dan € 10 miljoen omzet hadden in het afgelopen boekjaar.

Beschikbare bedragen

De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 1.250 per aanvrager. Je kan meerdere offertes indienen tot het maximale bedrag is bereikt. Dat moet je wel in 1 aanvraag doen.
Het totale budget is € 300.000, dus wees er snel bij!

Voordelen

Het vergroten van de cyberweerbaarheid van een onderneming biedt diverse voordelen. Het beschermt de onderneming tegen cyberdreigingen, vermindert risico's en kan leiden tot een betere bedrijfsvoering. De subsidie kan je inzetten voor veilige netwerktoegang/wifi, wachtwoordmanager, tweefactorauthenticatie (2FA), software updates, antivirussoftware, back-ups, autorisatiebeheer, beveiliging website en betaalsystemen, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en Cybersecurity trainingen.

VOORWAARDEN

Je kan geen subsidie krijgen voor investeringen die je al hebt gedaan. Bij je aanvraag stuur je een geldige, ongetekende offerte mee van je leverancier.
Je moet 50% van de kosten die niet door de subsidie worden gedekt, zelf bij dragen. Je kunt niet voor dezelfde kosten subsidie ontvangen van bijvoorbeeld de gemeente. 
Verbonden ondernemingen kunnen in totaal 1 subsidieaanvraag toegekend krijgen.

Meer weten? Neem contact met ons op!