Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het medewerkers die omscholen naar deze beroepen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met beroepstekorten binnen de technologische industrie, bouw en ICT. Met de omscholingsregeling scholen werkgevers hun werknemers makkelijker om naar de beroepen in de ICT en techniek.

Neem nu contact op om samen de aanvraag te doen!

Waar is deze subsidie voor?

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen om een (nieuwe) medewerker een omscholingstraject te bieden voor een beroep in de ICT. Dit omscholingstraject leidt tot een duurzame arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer met een beroep in de ICT of techniek. Per subsidie help je zorgen dat er één structurele vacature minder is.

Voorwaarden voor subsidie

U voldoet aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie:

 • U schoolt een bestaande of nieuwe medewerker om. Omscholing betekent in deze regeling dat de medewerker:
  - vóór 1 juli 2021 niet in het beroepssegment werkte waarbinnen het betreffende kansrijke ICT- of technische beroep valt dat de medewerker gaat uitoefenen;
  - tot 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen voortgezet onderwijs volgde (dan kan er namelijk sprake zijn van aanvankelijke scholing);
  - het nieuwe beroep voor minimaal de helft van de werktijd uitvoert.
 • De opleiding moet gestart zijn op of na 30 augustus 2021 en niet later dan binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag.
 • Het beroep waar de medewerker naar wordt omgeschoold is een kansrijk beroep binnen de ICT en techniek. Een kansrijk beroep betekent in deze regeling dat de betreffende functie staat op de lijst die hoort bij de overkoepelende beroepssegmenten: techniek-industrie, techniek-bouw, techniek-auto en voertuigtechniek, techniek-installatietechniek en/of ICT.
 • Het omscholingstraject is erop gericht om de medewerker competenties, kennis en ervaring bij te brengen die passen bij de betreffende functie. Het bestaat daarom uit een samenhangend geheel van praktijkondersteuning en scholing. De kosten voor het omscholingstraject bedragen minimaal € 7.500.
 • De praktijkondersteuning wordt als onderdeel van het omscholingstraject aangeboden door een praktijkbegeleider die beschikt over de nodige kennis en ervaring. De kosten voor praktijkondersteuning bedragen minimaal € 1.000.
 • De medewerker is voor de scholing als onderdeel van het omscholingstraject ingeschreven. De kosten aan de scholing bedragen ten minste € 1.000. De scholing voldoet aan de één van de keurmerken afkomstig van:
  - Een opleider die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend onderwijs verzorgt en leidt tot een diploma of certificaat. Zo niet, dan moet dit onderwijs voldoen aan een door de minister vastgesteld kwalificatiedossier, vastgestelde kwalificatie of een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie geaccrediteerde opleiding.
  - Een opleidingsinstituut, trainingsbureau of examenaanbieder die in het bezit is van het NRTO-keurmerk en als lid is opgenomen.
  - Een kwalificatie ingeschaald door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF die is opgenomen in het NCP-register (dus te vinden in de database met NLQF-kwalificaties).
  - De branche of sector.
 • Het omscholingstraject leidt tot een duurzame arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer met een beroep in de ICT of techniek. Om te beginnen moet er minimaal 6 maanden na toewijzing van de subsidie een arbeidsovereenkomst zijn voor de looptijd van het omscholingstraject.
 • Voor het betreffende omscholingstraject is geen subsidie ontvangen vanuit de Subsidieregeling Praktijkleren of de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor grotere ondernemingen in de landbouw, horeca of recreatiesector (SLIM-regeling) voor een gerealiseerde praktijkplaats binnen het mbo in de derde leerweg.
 • Verlening van de subsidie leidt niet tot het overschrijden van het de-minimisplafond (maximumbedrag overheidssteun is € 200.000 over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren).

"Ik zie steeds meer ICT in mijn processen, ik wil hoger in Google komen en wil verkopen via online kanalen. Hiervoor heb ik echter de kennis niet in huis en ik wil geen duur extern bureau inhuren. Met deze subsidie kan ik de kennis in huis halen zodat en deze in de hele organisatie gebruiken."

Subsidie aanvragen

Samen met de adviseur subsidie aanvragen of eerst verder lezen hoe kostenloos samenwerken met de adviseur werkt.