De mismatch op de Utrechtse arbeidsmarkt groeit. Niet iedereen kan meekomen, of voldoen aan de snel veranderende eisen die hun beroep stelt. Veel mensen maken zich zorgen of ze straks nog werk hebben. Terwijl er voldoende werk is en zelfs een groot tekort aan arbeidskrachten in specifieke sectoren. Technologische vernieuwing versnelt deze ‘virtuele’ afstand tot de arbeidsmarkt, ook bij mensen die al werk hebben. Daarnaast sluiten de competenties en vaardigheden van een flink deel van de beroepsbevolking onvoldoende aan op het werk van de toekomst.

Met deze subsidie worden inwoners van Utrecht gestimuleert om met behulp van omscholing over te stappen naar een toekomstbestendige sector.

Neem nu contact op om samen de aanvraag te doen!

Waar is deze subsidie voor?

Inwoners van de gemente Utrecht worden aangemoedigd om te gaan werken in een sector waar in de toekomst ook veel banen te vinden zijn. In Utrecht zijn dat de volgende 4 sectoren: gezondheid, ICT, bouw/techniek/energietransitie en onderwijs. Er zijn drie activietienden vaarvoor subsidie beschikbaar is:

Onderzoek: kosten die u maakt voor activiteiten, zoals meeloopstages of deelname aan een evenement, om een beter beeld te krijgen van het werken in (een van) de sectoren gezondheid, ICT, bouw/techniek/energietransitie en onderwijs.
Scholing: kosten die u voor een opleiding maakt die uw kans op werk vergroten in de bovenstaande sectoren.
Begeleiding tijdens werk: kosten voor begeleiding tijdens werk in de praktijk. Dit zijn kosten die uw nieuwe werkgever of leerwerkbedrijf maakt om u in de praktijk te begeleiden tijdens de omscholing.

Voorwaarden voor subsidie

U voldoet aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie:

  • U bent inwoner van de gemeente Utrecht.
  • U verdient niet meer dan € 40.000 per jaar.
  • U hebt een positief advies van het Leerwerkloket Utrecht. Voor uw aanvraag moet u zich dus eerst aanmelden bij het Leerwerkloket Utrecht. Vul hiervoor het contactformulier in op Leerwerkloket Utrecht.
  • De voorwaarden staan uitgebreid beschreven in de nadere regel Omscholing naar toekomstbestendig werk.

Subsidie aanvragen

Samen met de adviseur subsidie aanvragen of eerst verder lezen hoe kostenloos samenwerken met de adviseur werkt.