Gemeenten, provincie en ook rijksoverheid hebben diverse subsidies en regelingen in het leven geroepen om bij te dragen aan de ontwikkeling van ICT talent. Van financiële ondersteuning bij omscholing tot proefplaatsing en stagevergoeding. Dit alles om het MKB te helpen digitaliseren en mensen op te leiden naar kansrijke beroepen.

Populaire subsidies:

Subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Lees meer

Regeling Stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen mbo

Lees meer

Subsidieregeling Praktijkleren

Lees meer


Regeling Zorgen voor meer werk

Subsidie voor omscholing, bijscholing en begeleiding van werknemers van krimpteberoep naar kansrijke sectoren, waaronder ict

Vanaf €25.000

Gemeente Utrecht

Subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Subsidie voor omscholing van bestaande of nieuwe werknemer naar een kansrijk beroep in de ICT

Max €7.500 per aanvraag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Regeling Stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen mbo

Subsidie voor werkgevers die nieuwe mbo-stageplaatsen (BOL) en/of leerbanen (BBL) aanbieden

Bekostiging per persoon

Gemeente Utrecht

Subsidieregeling Praktijkleren

Tegemoetkoming in kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel

€2.700 per leerling

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Loonkostensubsidie werkgevers

Subsidies en regelingen voor werkgevers in regio Midden-Utrecht die talenten met een arbeidsbeperking een kans geven

Begeleiding jobcoach en loonkostensubsidie naar loonwaarde

Werkgevers Servicepunt Midden-Utrecht

Proefplaatsing

Door een proefplaatsing van 2 maanden kun je ontdekken of een UWV-kandidaat en de baan echt bij elkaar passen, de kandidaat behoudt in die periode z’n uitkering

Werken met behoud van uitkering

UWV

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19

Subsidie om bestaande of nieuwe werknemers via praktijkleren in het mbo op te leiden voor een kansrijk beroep

Min €7.500 per aanvraag

UWV (vraag het de subsidieadviseur)

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

MIT instrumenten: voorwaarden, aanvragen en afhandeling

diverse instrumenten

RVO

STAP budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen ieder jaar een STAP-budget aanvragen voor een training, cursus of opleiding

€1.000 per jaar

UWV

Nederland leert door

Om jouw positie op de arbeidsmarkt te vergroten is het belangrijk om je te blijven ontwikkelen, iedereen kan gebruik maken van gratis scholing

119.000 gratis scholingstrajecten

Rijksoverheid

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Als je jonger bent dan 56 jaar kan je misschien toch geld lenen

tot max € 10.839,96

DUO

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen

Vraag subsidie aan om je onderneming door te lichten, een opleidings- en ontwikkelplan te maken, medewerkers loopbaaan- en ontwikkeladviezen te geven of een praktijkleerplaats aanbieden

Tot € 200.000

Ministerie van SZW

Omscholing naar toekomstbestendig werk

Met deze subsidie worden inwoners van Utrecht gestimuleert om met behulp van omscholing over te stappen naar een toekomstbestendige sector.

max €7.000

Gemeente Utrecht

Hulp nodig bij het aanvragen van een subsidie, of kom je er niet uit?

Neem contact op en we kijken samen welke subsidie bij jou past en vragen deze direct aan. Volledig kostenloos!

Samen subsidie selecteren en aanvragen